13

mar

Måndag 13 mars, Hus och social praktik 1600-1850

13 mars 2023 13:15 till 17:00 Seminarium

Måndag 13 mars, Hus och social praktik (LUX B240 och hybrid)

Göran Tagesson, Dag Lindström, Linda Qviström & Jenny Grandin, Historiska institutionen, Uppsala universitet, Mattias Hallgren, Traditionsbärarna, presentation av projektet ”HASP – Hus och social praktik 1600–1850”

13.15-17:

Dag L & Göran T: ” HASP – et projekt om hus, boende och byggande – bakgrund och nya perspektiv”

Jenny G: ”Fastighetsbildning, förvärv och ägande”

Linda Q: ”Lås och låsande”

Mattias H & Göran T: ”Att hitta huset själ – timmeranalys, dokumentation och husbyggnation”

Om händelsen:

13 mars 2023 13:15 till 17:00

Plats:
LUX B240 och Zoom

Kontakt:
Jes.Wienbergark.luse

Spara händelsen till din kalender