Uppåkrastudier nr 13 har kommit ut.

Publicerad den 10 november 2021
Bokomslag

Titeln är "Bygd, by och bostad runt Uppåkra- landskapet med sin centralplats", redaktör Mats Roslund.

Uppåkra har länge framstått som en solitär i ett tomt landskap. Bakgrunden till denna uppfattning, snarare än realitet, kommer av det faktum att få arkeologiska undersökningar har gjorts i centralplatsens närhet. Inom en fem kilometers radie runt Uppåkra har emellertid flera undersökningar utförts under 2000-talet inom uppdragsarkeologin. Dessa har skapat en hälsosam kontrast till den fyndrika platsen på höjden.

Med Uppåkrastudier 13 sammanfogas centralplatsen med sitt landskap, både det nära och det som låg långt borta på kontinenten. Med denna vidgade utblick ökar förståelsen för centralplatsens unika position under tusen år.