Penelope Davies - Ny gästprofessor vid institutionen

– Publicerad den 4 februari 2020

Institutionen har glädjen att välkomna Penelope Davies som Hedda Andersson-professor!

Penelope doktorerade i klassisk arkeologi vid Yale University och innehar nu en professur i konsthistoria vid The University of Texas at Austin. Hennes forskning kretsar framför allt kring offentliga monument och deras propagandistiska funktioner.

Med en bakgrund inom klassisk arkeologi och antik historia har Davies kommit att bli en internationellt erkänd auktoritet i ämnen som rör kommunikativa, politiska eller ideologiska aspekter av romersk konst och arkitektur. 


Hon har författat monografierna Death and the Emperor: Roman Imperial Funerary Monuments from Augustus to Marcus Aurelius (Cambridge 2000) samt Architecture and Politics in Republican Rome (Cambridge 2017).

Penelope Davies kommer att arbeta vid institutionen under hela vårterminen. 

 

Back