Kenth Hansen spikar sin avhandling i historisk arkeologi

”Medeltida stadsaristokrati: världsligt frälse i de skånska landskapens städer.”

– Publicerad den 20 april 2020

 

Disputationen äger rum den 15 maj och sänds live via Youtube. Fakultetsopponent är docent Göran Tagesson från Arkeologerna i Linköping.

Har ni frågor till respondenten kan ni maila ordförande för disputationen Martin Hansson.

Ni kan följa disputationen online via Youtube här: youtu.be/xT6ohXKFFfs.