Fanny Kärfve spikade idag sin avhandling Greeting the visitor. A contextualizing study of fauces-mosaics in Pompeii

Publicerad den 21 februari 2022
Fanny Kärfve

Fanny Kärfve disputerar i antikens kultur och samhällsliv på sin avhandling Greeting the visitor. A contextualizing study of fauces-mosaics in Pompeii

Fanny Kärfve disputerar i antikens kultur och samhällsliv på sin avhandling Greeting the visitor. A contextualizing study of fauces-mosaics in Pompeii

Opponent: Shelley Hales, University of Bristol
Tid: Fredag 18 mars 2022, kl. 13.15
Plats: LUX:C121
 

Fanny Kärfve