Karlebystipendiat

Publicerad den 14 maj 2024
Paola Derudas
Foto: Marcus Sandekjer

Paola Derudas, har glädjande utsetts till Karlebystipendiat. Prisceremonin äger rum den 18 juni på Fredrikdals friluftsmuseum i Helsingborg.

HT-forskare utses till Karlebystipendiat

Paola Derudas, har glädjande utsetts till Karlebystipendiat. Prisceremonin äger rum den 18 juni på Fredrikdals friluftsmuseum i Helsingborg.

Arkeologen Paola Derudas verksam vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, belönas för sina insatser inom arkeologisk forskning och metodutveckling där skånska arkeologiska lämningar lyfts fram och belyses i ett internationellt sammanhang.