Vill du åka till Peru för att studera, gräva och praktisera? Den 15/3 är sista ansökningsdatum för ett stipendium på 25 000 kr

Publicerad den 8 februari 2012

En unik möjlighet

Institutionen för arkeologi och antikens historia samarbetar med med PUCP (Pontificia Universidad Católica del Perù) i Lima. Det är mycket troligt att vi kan skicka två studenter dit för att studera via Linnaeus Palme-programmet under läsåret 2012/2013. Definitivt besked kommer tidigt i april. Vi behöver dock redan nu din intresseanmälan!

Det här kan du få uppleva

Under fyra veckor sommaren 2012 (hela juli månad) får du möjlighet att delta i utgrävningarna vid San José de Moro i norra Peru. Platsen är unik och fyndrikedomen och bevarandegraden är anmärkningsvärd. Titta gärna in på projektets hemsida: sanjosedemoro.pucp.edu.pe/02english/index.html
  • Du får delta i en högkvalitativ Field School på plats, med undervisning alla veckodagar. För dessa fyra veckor erhåller du 7,5 hp.
  • Vidare kan du under själva terminen få praktisera i det arkeologiska laboratoriet vid PUCP i Lima. Du kan få upp till 15 hp för denna praktik, som är tänkt att löpa över hela terminen. För att erhålla dina 15 hp behöver du skriva en rapport kring dina upplevelser.
  • Om du skriver ett paper kring en vald fördjupningsuppgift (varför inte kring något av det material du grävt upp på sommaren, eller hanterat i labbet?) erhåller du ytterligare 3 hp vid hemkomst.
  • Du kan ta spännande kurser vid PUCP (www.pucp.edu.pe). Observera att alla kurser ges på spanska.
  • Du kan välja att stanna en eller två terminer i Peru.
Du betalar inga studieavgifter vid PUCP. Den Field Scool som du får åtnjuta i San José de Moro, och som i vanliga fall är kostsam, deltar du i gratis. Du tilldelas dessutom ett kontantstipendium på 25 000 kr, såsom Linnaeus Palme-stipendiat. För att komma ifråga som stipendiat behöver du ha läst minst 30 hp i något av våra ämnen vid ansökningstillfället, och vid utresa ha studerat minst två terminer på heltid vid LU.

Information om hur man ansöker finns i faktabladet nedan. "Linnaeusstipendiet för studenter är 25 000 kr för en termin (...). Vid kortare utbytesperioder utgår ett reducerat stipendium. Värdinstitutionen förutsätts bistå stipendiaten med praktiska arrangemang, som till exempel boende" (Citat från webbsidan länkad nedan).