lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Halvfartskurser

Masterkurser och kurser på avancerad nivåGes termin
Böckernas Folk - islamisk och judisk kultur i medeltidens Europa, 7,5 hp (ARKN16)vår 2020
Arkeologi och antikens historia: Romerska byggnaders biografier - tillkomst, ombyggnad, förstörelse, 7,5 hp (ARKN20)vår 2020
Översiktskurser
Archaeology: Viking Age Scandinavia, 7,5 hp (SASH02)höst 2020
Globalization in the Pre-Modern World, 7,5 hp (SASH35)vår 2020
The Roman Empire, 7,5 hp (SASH39)höst 2020
Health and Diet through Human History, 7,5 hp (SASH73)vår 2020
Barbarer och romare, 7,5 hp (SASH79)vår 2020
The Emergence of European Culture, 7,5 hp (SASH85)höst 2020

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: