lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Arkeologi

GrundkurserGes termin
Arkeologi: Grundkurs, 30 hp (ARKA21)vår 2020höst 2020
Fortsättningskurser
Arkeologi: Fortsättningskurs, 30 hp (ARKA22)vår 2020
Kandidatkurser
Arkeologi: Kandidatkurs, 30 hp (ARKK04)höst 2020
Masterkurser och kurser på avancerad nivå
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, 30 hp (ARKM21)vår 2020

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: