lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Antikens kultur och samhällsliv

GrundkurserGes termin
Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs, 30 hp (AKSA21)vår 2020höst 2020
Fortsättningskurser
Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs, 30 hp (AKSA32)vår 2020
Kandidatkurser
Antikens kultur och samhällsliv: Kandidatkurs, 30 hp (AKSK04)höst 2020
Masterkurser och kurser på avancerad nivå
Antikens kultur och samhällsliv: Fördjupningskurs i Rom, 15 hp (AKSN02)
Antikens kultur och samhällsliv: Fördjupningskurs i Athen, 15 hp (AKSN03)
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, 30 hp (ARKM24)vår 2020

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: