Studievägledning

Vänd dig till vår studievägledare med frågor och tankar inför och kring din utbildning när det gäller kursval, studieplanering, studieteknik, examina och yrkesval. Du är också välkommen att diskutera olika problem som uppkommer i samband med studierna.

Maila eller ring för att boka en tid för ett längre studiesamtal.

Agneta Ormes

Tel: 046–222 45 15