lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Född 1987 (Lund). Fil. kand. 2011; Fil. mag. 2012; Fil. dr. 2018

Mitt intresse inom zooarkeologin ligger i hur man kan använda djurben från arkeologiska utgrävningar för att tolka social organisation, traditioner/praxis samt relationerna mellan människa-djur i det dåtida samhället. Jag disputerade 2018 med avhandlingen "Waste management, animals and society: A social zooarchaeological study of Bronze Age Asine" där jag demonstrerade hur man kan studera social organisation och kulturella normer genom att studera hanteringen av avfall inom ett visst samhälle.

I mitt nuvarande forskningsproject "Sheep O'hoy: The zooarchaeology of sails production in Late Iron Age southern Scandinavia" fokuserar jag på hur organisationen av fårhållning och ullproduktion förändras i och med en ökad efterfrågan av ulltextilier under den yngre järnåldern. Introduktionen av ullseglet utgör en särskild fallstudie i denna samhällsomvandling.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (4 st)
Konferensbidrag (1 st)
Rapporter (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Stella Macheridis

Forskare
Historisk osteologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post stella.macheridisark.luse

Mobil 073–615 81 57

Rum LUX A020

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30