Person

Niklas Hillbom

Forskare

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post niklas.hillbomark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är Fil. dr i Antikens kultur och samhällsliv och mitt forskningsintresse rör främst Minoisk arkeologi och samtida kulturkontakter i östra Medelhavet. Avhandlingsämne: Brädspel och spelande på Kreta under bronsåldern. Avhandlingstitel: "Minoan games and game boards".

Forskning

Övriga uppdrag och meriter

Jag undervisar för närvarande som timlärare vid institutiunen och arbetar även som arkeologisk guide och fältföreläsare i Grekland, Italien, Syrien, Jordanien, Turkiet och Cypern.

För övriga meriter och uppdrag, samt fullständig bibliografi, se mitt CV.

Niklas Hillbom

Forskare

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post niklas.hillbomark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30