Person

Nicolo Dell'Unto

Professor

 • Arkeologi
 • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post nicolo.delluntoark.luse

Rum LUX:A122

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Nicolò Dell'Unto är professor i arkeologi med inriktning mot digital arkeologi vid institutionen för arkeologi och antik historia vid Lunds universitet. Han har studerat arkeologi vid universitetet i Rom, La Sapienza. Efter sin masterutbildning hade han en gemensam anställning som forskningsassistent vid Institute for Technologies Applied to Cultural Heritage, ITABC-CNR, Italien. Där deltog han i flera internationella projekt för 3D-dokumentation och visualisering av arkeologiska platser med hjälp av digital teknik. Senare doktorerade han i teknik och förvaltning av kulturarv vid Institute for Advanced Studies, IMT Lucca, Italien. Han arbetade också som postdoktor och föreläsare vid University of California Merced innan han fick sin nuvarande tjänst som docent vid Lunds universitet. Sedan augusti 2019 är han gästprofessor vid avdelningen för samlingsförvaltning vid Kulturhistoriska museet, Oslo universitet.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
 • Director of the Lund University Digital Archaeology Laboratory-DARKLab
 • Professor II, Cultural Historical Museum, University of Oslo, Norway
 • Board member of Insynsrådet för Statens historiska museer (SHM)
 • Swedish National Data Service (SND) Digital Archaeology Domain Specialist
 • Einar Hansen Prize for Outstanding Achievements in Humanities (2017)
 • Lunds Studenkårs Pedagogiska pris, VT 2013
 • Board member of the Open Science Champions, Lund University, Sweden
Nicolo Dell'Unto

Professor

 • Arkeologi
 • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post nicolo.delluntoark.luse

Rum LUX:A122

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03