Person

mats.roslundark.luse | 2021-09-16
Mats Roslund

Professor

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post mats.roslundark.luse

Telefon 046–222 79 43

Rum LUX:A224

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är född 1957 i Karlskrona. Fil. kand. i arkeologi, medeltidsarkeologi och etnologi. Under åren 1981 till 1991 knuten till grävande institutioner som Kulturen och Sigtuna museer. Sedan 1992 verksam vid institutionen som doktorand, lektor och forskare. Disputerade 2001 med avhandlingen "Gäster i huset. Kulturell överföring mellan slaver och skandinaver 900 till 1300".

 Forskningen är inriktad på social identitet, mer specifikt etnicitet och kulturell överföring. Har framförallt arbetat med medeltidens stadsmiljöer. Specialiserad på mobil materiell kultur, med tyngdpunkt på keramik.


Leder tillsammans med professor Torbjörn Ahlström undersökningarna av järnålderns centralplats Uppåkra.

På institutionen undervisar jag i historisk arkeologi.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Arbetande ledamot i Kungliga Vitterhetsakademien.
Huvudredaktör för Fornvännen.
Ledamot i Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund
Ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund.
Ledamot i Nordenstedtska Stiftelsen.
Ledamot i styrelsen för Lunds Universitets Historiska Museum.

Mats Roslund

Professor

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post mats.roslundark.luse

Telefon 046–222 79 43

Rum LUX:A224

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03