lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Marie Hoen

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post marie.hoenhtbibl.luse

Telefon 046–222 31 87

Rum LUX:C227

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)
Box 192, 221 00 Lund (Administration)

Internpost hämtställe 30