lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Efter studier i bland annat arkeologi, historia och genusvetenskap arbetade jag som fältarkeolog. Jag övergick till att forska om föreställningar om romersk järnålder, och om samhället i Skandinavien under romersk järnålder, och har varit knuten till ett mångvetenskapligt forskningsprojekt i arkeologi, historisk arkeologi och religionshistoria. Jag är intresserad av tidigare perceptioner och perspektiv inom forskning om romersk järnålder. Dessutom har jag formulerat nya perspektiv angående kön, genus, sexualitet och kroppen för den perioden. Jag är medlem i Gender-gruppen i arkeologi på Lunds Universitet. Den spelade en nyckelroll i introduktionen och utvecklandet av genusperspektiv i arkeologiundervisningen på Lunds Universitet. Jag har undervisat i feministiska perspektiv och genusperspektiv i arkeologisk forskning, samt i metod och teori i arkeologi. Gravarkeologi, Romarriket och Skandinavien, feministiska perspektiv och genusperspektiv samt världsarv är mina främsta intresseområden

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Louise Ströbeck

Doktorand
Arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post louise.strobeckark.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30