Person

Projektassistent

  • Historisk osteologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post lena.nilssonark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag blev klar med min fil.kand.-examen 1987 och har sedan dess arbetat med djur- och människoben från förhistoriska och medeltida kontexter i små och stora projekt hos olika arbetsgivare såsom Malmö museer, Malmö Kulturmiljö, Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljö Halland, Arkeologiska institutionen i Lund, Sydsvensk Arkeologi AB och senast Statens Naturhistoriske museum i Köpenhamn. 1998-1999 deltog jag i projektet ”Samhällsstrukturen i Sydskandinavien under järnålder” och nu är jag åter knuten till Uppåkra inom Nyckelprojektet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Projektassistent

  • Historisk osteologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post lena.nilssonark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30