Person

lars.larssonark.luse | 2015-05-28
Lars Larsson

Professor emeritus

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post lars.larssonark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är född 1947 i Västra Nöbbelöv, södra Skåne och har blivit min hembygd trogen genom att bo kvar i samma gård som jag föddes. Jag tog en fil. kand i Lund 1969 och disputerade 1978. Sedan alltför många år tillbaka (sedan 1984) är jag professor i arkeologi. Jag gillar lantliv, god mat samt goda viner och att få vara morfarsledig.
Jag har intresserat mig för den äldsta invandringen i Sydskandinavien efter istiden. Har studerat relationerna mellan kust- och inlandsbosättning under äldre stenålder (10.000-6.000 f. Kr.). Ritualer som brandoffer under yngre stenålder (6.000-2.000 F. Kr) är också ett intresse. Var ledare för utgrävningen av en stor, ca. 4000 år gammal gånggrift i södra Portugal. Forskar också i Sydafrika kring den äldsta moderna människan bosättningar för ungefär 85.000 år sedan.

För närvarande ägnar jag merparten av forskningstiden åt Uppåkra – en stor och långvarig bebyggelse från järnåldern (bebodd 100 f.Kr. till 1000 e.Kr.) strax söder om Lund

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är ledamot av Vetenskapsakademien och Vitterhetsakademien samt dess Förvaltningsutskott. Ledamot av styrelsen för Lunds universitets historiska museum.
Ledamot av Executive Committee och Permanent Committee of the International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences (UISPP).

Lars Larsson

Professor emeritus

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post lars.larssonark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03