Person

Kristina Jennbert

Professor emerita

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post kristina.jennbertark.luse

Mobil 070–742 40 15

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag fastnade för arkeologi redan på 1970-talet när vi studenter seminariegrävde ute i Ulamossen vid Vikhög. På sommaren grävde vi en stenåldersboplats i Ageröds mosse. Arkeologi facinerar. Inte bara det praktiska arbetet utan också de teoretiska perspektiven. Hur kan man med hjälp av materiell kultur och textfragment tolka människans historia och livsförutsättningar med långa tidsperspektiv, från stenåldern till nutid? Mitt multiperiodiska intresse med mentalitetshistoriska perspektiv präglar min forskning, mina kurser och föreläsningar och påverkar mitt liv och arbete. Mötet med studenter är en livsnerv och därför har jag seminarier och föreläsningar på de flesta kurser inom arkeologiämnet. De kan handla om stenålder, bronsålder, järnålder; teoretisk arkeologi, religionsarkeologi, mentalitetshistoria och etik. Under senare år har mitt intresse för arkeologi i Peru vuxit i samband med ett Linneaus Palme projekt i Lima.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (6 st)

Redaktörskap (15 st)

Artiklar (23 st)

Bokkapitel (41 st)

Encyklopediartiklar (6 st)

Konferensbidrag (1 st)

Rapporter (8 st)

Recensioner (14 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (13 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Kristina Jennbert

Professor emerita

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post kristina.jennbertark.luse

Mobil 070–742 40 15

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03