Person

kenth.hansenark.luse | 2022-10-28
Kenth Hansen

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post kenth.hansenark.luse

Född och uppvuxen i Halmstad, men sedan min första universitetstid bosatt i Lund.

Efter att ha arbetat som ekonom i många år kände jag att jag ville göra något nytt och annorlunda. Tidigare hade jag läst lite historia på fritid och på distans i Lund, Göteborg och på Gotland. Därför beslöt jag 2010 att lämna näringslivet och började studera historia och arkeologi på heltid. Studierna ledde fram till magisterkompetens i historia (2012) och i historisk arkeologi (2014). 2014 blev jag antagen som doktorand i historisk arkeologi och 2020 disputerade jag med avhandlingen "Medeltida stadsaristokrati. Världsligt frälse i de skånska landskapens städer".

Jag har under mina studier intresserat mig för olika aspekter av aristokrati, bl a fideikommiss, patronatsrätter och herrskapsläktare i kyrkor. Under slutet av studietiden fokuserade jag på aristokrati i urban miljö med specifik inriktning på Lund.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (9 st)

Bokkapitel (5 st)

Kenth Hansen

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post kenth.hansenark.luse

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03