Person

Katarina Botwid

Forskare

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post katarina.botwidark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Mitt intresse för arkeologi väcktes av upprepade försök att hitta svar på frågor om forntida bränntekniker för keramik. Fem år efter min magisterexamen i keramik/konst vid GU (1997) bestämde jag mig för att läsa arkeologi. Jag läste på distans, arbetade som keramiker och var keramiklärare samtidigt. Ganska snabbt förstod jag att det inte bara handlade om bränningar utan om vad och hur mina forntida kollegor kan ha resonerat och tänkt. En keramiker från vår tid uttrycker sig vid sidan av en ny teknisk utvecklingsfas. En keramiker i forntiden drev i vissa fall den tekniska utvecklingen framåt. Under 2008 lade jag fram mina uppsatser där jag utvecklade och tillämpade min metod, som fick namnet hantverkstolkning, bland annat i ett större arkeologiskt keramikfynd från Käringsjön utanför Halmstad. Jag kommer att undersöka hantverksaspekter och handlingsburen kunskap gällande arkeologisk keramik och kan förhoppningsvis komma att besvara fler frågor än jag visste att jag hade.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Övriga uppdrag och meriter

Katarina Botwid

Forskare

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post katarina.botwidark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar