Person

Johan Sterner

Doktorand

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post johan.sternerark.luse

Rum LUX:A220

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag har en kandidat i arkeologi från La Trobe Universitet, Australien samt en Master i Paleolitisk arkeologi/Paleoekologi ifrån Leiden Universitet, Holland. I min master uppsats 'On the Issues of Controlled and Habitual Fire Use: Testing the strenghts of the short chronologies with focus on Western Eurasia' sammanställde och analyserade jag arkeologiska indikationer på eldanvändning under mellanpaleolitikum och beskrev den problematik som råder när det gäller att utveckla en tydlig kronologisk förståelse kring förhistorisk eldanvändning. Jag gav även förslag på praktiska åtgärder som vid implementation kan bidra till en bättre förståelse kring när människan lärde sig kontrollera och rutinmässigt använda eld. Jag har erfarenhet av fältarbete framförallt från Australien och Spanien. Mitt forsknings intresse innefattar alla aspekter av människans evolution. Jag är speciellt intresserad av uppkomsten och utvecklingen av människans medvetande och kultur hos framförallt Neandertal människan.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mitt forskningprojekt tar avstamp ifrån min Master avhandling och tittar närmare på Europeiska Neandertalares relation till eld under mellanpaleolitikum. Projektet har arbetstiteln ' Neandertals and Fire: Habitual or Opportunistic Users? Investigating the role of fire in the occupation of Middle Palaeolithic Europe' och har som avsikt att bringa insikt gällande Neandertal människans relation till eld. Genom användandet av en mångfacetterad forskningsmetodik kommer två rådande hypoteser att testas kring Neandertal människans förmåga att kontrollera eld där spår av eld användning studeras över tid och rum samt i relation till olika depositions miljöer.

Handledare för forskningsprojektet är Docent Jan Apel (Lund) och Professor Wil Roebroeks (Leiden).

Johan Sterner

Doktorand

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post johan.sternerark.luse

Rum LUX:A220

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30