Person

Henrik Gerding

Docent

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post henrik.gerdingklass.luse

Telefon 046–222 79 31

Rum LUX:A121

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Efter att ha studerat bland annat matematik, arkitektur och klassiska språk vid Lunds universitet, disputerade jag 2002 i antikens kultur och samhällsliv. Avhandlingen utgjorde en byggnadsarkeologisk undersökning av ett romerskt gravmonument. Vid samma tid skrev jag även boken "Liv och död i antikens Rom" tillsammans med Dominic Ingemark. Efter doktorsexamen fick jag hösten 2003 tjänst som research assistant vid Royal Holloway College i London. Ett år senare blev jag forskarassistent vid Institutionen för arkeologi och antik historia i Uppsala. Under en tid hade jag, vid sidan av min forskning, uppdraget som studierektor vid denna institution och 2008 antogs jag som docent vid historisk-filosofiska fakulteten i Uppsala. Sedan våren 2010 är jag tillbaka vid Lunds universitet där jag tjänstgör som lektor. Jag driver för närvarande tre forskningsprojekt rörande den tidiga användningen av bränt tegel vid Medelhavet, den antika grekiska staden Hermione respektive Forum Romanum i Rom.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (13 st)

Bokkapitel (15 st)

Konferensbidrag (4 st)

Rapporter (1 st)

Working papers (2 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Undervisning

Henrik Gerding

Docent

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post henrik.gerdingklass.luse

Telefon 046–222 79 31

Rum LUX:A121

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30