Person

Erika Rosengren

Doktorand

  • Historisk osteologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post erika.rosengrenark.luse

Mobil 073–150 42 66

Rum LUX:A112

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Det har visat sig besvärligt att utifrån morfologin särskilja visent och uroxe vilket begränsar våra möjliga tolkningar av osteologiska material. I mitt doktorandprojekt kommer jag att använda paleogenomik för att 1) genetiskt kunna skilja ben av dessa två arter, och 2) undersöka demografin och dynamiken mellan dem (och även vildhäst) för att förstå mönstren och orsakerna (klimat och/eller mänsklig påverkan) till deras nedgång och slutliga försvinnande från södra Skandinavien i tidig Holocen tid.

Min sida på CPG http://palaeogenetics.com/erika-rosengren/

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Artiklar (7 st)

Bokkapitel (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Erika Rosengren

Doktorand

  • Historisk osteologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post erika.rosengrenark.luse

Mobil 073–150 42 66

Rum LUX:A112

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefontider

08:00-16:00

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03