Person

arne.sjostromark.luse | 2015-01-28
Arne Sjöström

Doktorand

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post arne.sjostromark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Fil. kand., doktorand i arkeologi.

Mitt intresse för arkeologi började redan i barndomen och det var fynd av flintredskap jag fann vid de skånska sjöarna som fick mig att fokusera på stenåldern. Genom åren har jag funnit lämningar av hundratals stenåldersboplatser, som har varit mer eller mindre bevarade. Det var först när jag i slutet av 1980-talet började inventera Rönneholms mosse vid Ringsjön, som jag fann boplatser som var minimalt påverkade av förstörande processer. Det speciella med dessa är inte bara de goda bevaringsförhållandena för organiskt material utan också att de föremål som övergavs på boplatserna i princip ligger kvar där de lämnades. Detta gör lämningarna mycket väl lämpade för studier av dåtidens aktiviteter och hur man disponerade sina boytor. Eftersom det sedan många år bedrivs kommersiell torvtäkt på mossen, fick jag i uppdrag att undersöka flera av de påträffade boplatserna. Mitt avhandlingsarbete handlar huvudsakligen om en av dessa boplatser, Rönneholm 6.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Arne Sjöström

Doktorand

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post arne.sjostromark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03