Kurs

Kurs 15 högskolepoäng • ARKD02

Kursen ARKD02 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurstillfälle: vårterminen 2016
Studiesätt: halvfart, kvällstid
Kursperiod: 2016-01-18 – 2016-06-03
Anmälningskod: LU-70121
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1)

Lärare: Fredrik Ekengren, Björn Nilsson

Information om ingående delar

  1. Hus och gårdar , 7,5 hp
  2. Gravar och hällristningar , 7,5 hp
Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-15