Serie

Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° är en vetenskaplig skriftserie som startades 1957 av professor Holger Arbman. Serien omfattar doktorsavhandlingar, monografier, vänböcker och antologier från forskningsprojekt och konferenser vid institutionen. I serien publiceras de skrifter som kräver ett mindre format, med mindre antal illustrationer av föremål, undersökningsdokumentation och kartor.

Redaktörerna i serien har haft en tradition att se till att alla böcker som publiceras i serien är vetenskapliga alster av en internationellt godtagbar standard. Acta Archaeologica Lundensia serien har ett stort antal nationella och internationella abonnenter.

Redaktör: Fredrik Ekengren

ISSN: 0065-0994

Illumination matters. Revisiting the Roman house in a new light

Illumination matters. Revisiting the Roman house in a new light

Danilo Marco Campanaro | Illumination matters. Revisiting the Roman house in a new light | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 75 | 2023

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Documenting, Interpreting, Publishing, and Reusing

Documenting, Interpreting, Publishing, and Reusing

Paola Derudas | Documenting, Interpreting, Publishing, and Reusing. Linking archaeological reports and excavation archives in the virtual space | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 74 | 2023

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Animal husbandry in Iron Age Scania, with a catalogue

Animal husbandry in Iron Age Scania, with a catalogue

Stella Macheridis | Animal husbandry in Iron Age Scania, with a catalogue | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 73 | 2022

The zooarchaeological record of Iron Age Scania in south Sweden is rich and multi-faceted; within it are many clues to past human-animal relations. This book focusses on the management of cattle, sheep, pig and horse, and Scania, with its environmentally diverse composition, make up ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Bygd, by och bostad runt Uppåkra

Bygd, by och bostad runt Uppåkra

Mats Roslund (red.) | Bygd, by och bostad runt Uppåkra. Landskapet med sin centralplats | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 72 | 2021

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Health, cattle and ploughs

Health, cattle and ploughs

Anna Tornberg | Health, cattle and ploughs. Bioarchaeological consequences of the Secondary Products Revolution in southern Sweden, 2300-1100 BCE | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 71 | 2018

Skeletons provide unsurpassed evidence of living, and sometimes dying, in past populations. In this thesis, skeletal responses to agro-pastoral intensification are explored and discussed. Increased access to nutrition, population increase and a more complex society, affect diet and ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Fishing for ways to thrive

Fishing for ways to thrive

Adam Boethius | Fishing for ways to thrive. Integrating zooarchaeology to understand subsistence strategies and their implications among Early and Middle Mesolithic southern Scandinavian foragers | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 70 | 2018

In this publication, life in Early and Middle Mesolithic Scandinavia is explored. Using interdisciplinary methods the author analyses zooarchaeological remains in order to evaluate the subsistence strategies of Early Holocene Scandinavian foragers.

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Waste management, animals and society

Waste management, animals and society

Stella Macheridis | Waste management, animals and society. A social zooarchaeological study of Bronze Age Asine | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 69 | 2018

Animal bones are often found as waste-related material in archaeological excavations. This book explores the ways in which archaeological animal bones can be used to discuss cultural implications of waste management. How waste is handled reflects several aspects of society, from ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Perspectives from a human-centred archaeology

Perspectives from a human-centred archaeology

Helene Wilhelmson | Perspectives from a human-centred archaeology. Iron Age people and society on Öland | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 68 | 2017

Läs mer på skriftseriernas hemsida

The Perm´/Glazov rings

The Perm´/Glazov rings

Birgitta Hårdh | The Perm´/Glazov rings. Contacts and Economy in the Viking Age between Russia and the Baltic Region | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 67 | 2016

A group of distinctive Viking Age silver rings, sometimes described as neck-rings, sometimes as arm-spirals, have long been a cause of academic dispute. Where were they made and how were they used? So far the scholarly perspectives have been limited to either the western or the ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

The Artisanal Perspective in Action

The Artisanal Perspective in Action

Katarina Botwid | The Artisanal Perspective in Action. An Archaeology in Practice | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 66 | 2016

Hur ska nutidens forskare förstå och tolka praktisk kunskap utifrån arkeologiska material? Avhandlingen ”The Artisanal Perspective in Action” tar upp frågan och föreslår ett tydligt avgränsat hantverksperspektiv. Genom att arkeologer och hantverkare med expertis inom sitt eget ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Neolithic Diversities

Neolithic Diversities

Kristian Brink, Susan Hydén, Kristina Jennbert, Lars Larsson, Deborah Olausson (red.) | Neolithic Diversities. Perspectives from a conference in Lund, Sweden | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 65 | 2015

In the study of the distant human past, certain events and periods have come to represent decisive passages from one human state to another. From a global perspective, the characteristic feature of the last ten thousand years is that people in different parts of the world, and at ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Folk, fä och fynd

Folk, fä och fynd

Birgitta Hårdh, Lars Larsson (red.) | Folk, fä och fynd | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 64 | 2013

Denna tolfte volym av Uppåkrastudier behandlar tre teman, som avspeglas i bokens titel: bebyggelse och kommunikation, lämningar av människor och djur samt föremål. Dessa teman är fördelade på tio artiklar. Fyra artiklar behandlar fynd, ofta framtagna genom metalldetektering men också ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Grasping Technology, Assessing Craft. Developing a Research Method for the Study of Craft-Tradition

Grasping Technology, Assessing Craft. Developing a Research Method for the Study of Craft-Tradition

Ulla Isabel Zagal-Mach Wolfe | Grasping Technology, Assessing Craft. Developing a Research Method for the Study of Craft-Tradition | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 63 | 2013

When archaeologists claim to study social and cultural structures and phenomena, patterns of social engagement and human interaction in general, the study is always based on the material and culture of the past. It is understood that these objects were created and crafted by people of ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Experimental Archaeology

Experimental Archaeology

Bodil Petersson, Lars Erik Narmo (red.) | Experimental Archaeology. Between Enlightenment and Experience | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 62 | 2011

The project Experimental Archaeology – Between Enlightment and Experience has created a network of researchers and archaeologists with experience from the fields of experimental archaeology and public communication. It has been obvious that experimental archaeology has lived its own ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Från romartida skalpeller till senvikingatida urnesspännen

Från romartida skalpeller till senvikingatida urnesspännen

Birgitta Hårdh (red.) | Från romartida skalpeller till senvikingatida urnesspännen. Nya materialstudier från Uppåkra | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 61 | 2010

I denna volym diskuteras några materialgrupper från Uppåkra som tidigare inte presenterats. Hit hör ett uppseendeväckande stort material av kirurgiska instrument från olika delar av järnåldern. Vapendelar och beslag till vapen har också varit en försummad kategori, och bokens ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

I tillvarons gränsland

I tillvarons gränsland

Fredrik Ekengren, Liv Nilsson Stutz (red.) | I tillvarons gränsland. Perspektiv på kroppen mellan liv och död | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 60 | 2009

Artiklarna i denna bok tar sin utgångspunkt i föredrag från en session på konferensen Nordic Tag 2005 i Lund. Sessionen bar titeln ”Domesticerad död och vilda vålnader” och hade som syfte att diskutera hur arkeologer ställer sig till det avvikande i de dödsritualer vi studerar. Då de ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Kullabergs grottor

Kullabergs grottor

Kristina Jennbert | Kullabergs grottor. Mellan istid och nutid, mellan humaniora och naturvetenskap | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 59 | 2009

Längs foten av Kullaberg finns ett drygt 20-tal kustnära grottor. Klippor och branta stup gör dem svåra att nå, från hav och från land. Hur har grottotna använts under de tusentals år som de funnits? Hur har bilden av grottmänniskor vuxit fram och har de överhuvudtaget funnits på ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Arkeologi och samhälle

Arkeologi och samhälle

Bodil Petersson, Kristina Jennbert, Cornelius Holtorf (red.) | Arkeologi och samhälle | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 58 | 2009

Arkeologi fascinerar många människor. Artiklarna i den här boken utforskar arkeologins roll i samhället idag och ger en mångfacetterad bild av arkeologisk utgrävning, utbildning, forskning och kommunikation i ett samhällsperspektiv. Utgångspunkten är människors behov av humaniora i ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Det lilla landet Vista

Det lilla landet Vista

Påvel Nicklasson | Det lilla landet Vista | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 57 | 2008

På 1990-talet grävde författaren och studenter vid Arkeologiska institutionen i Lund en sönderplöjd gravhög i Skärstad i norra Småland. I högen hade en rikt utrustad man från Vendeltid gravlagts. Sedan dess har författaren tillbringat flera år i arkiv för att spåra dokument som ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Stilla flyter Maas

Stilla flyter Maas

Mikael Dahlgren | Stilla flyter Maas. Senromersk strategi och logistik i den arkeologiska rekonstruktionen. | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 56 | 2008

Den provinsialromerska arkeologin har sedan länge också påverkat rekonstruktionen av de stora historiska händelseförloppen. Kunskapen om romersk maktpolitik och krigföring har ökat avsevärt de senaste decennierna genom ett fruktbart utbyte med historisk och associerad forskning.  ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Where the River Bends Under the Boughs of Trees

Where the River Bends Under the Boughs of Trees

Tom Carlsson | Where the River Bends Under the Boughs of Trees. Strandvägen - a Late Mesolithic Settlement in Eastern Middle Sweden | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 55 | 2008

During the years 1999–2003 archaeological excavations took place at Strandvägen, a Mesolithic settlement site in eastern central Sweden. The excavations were done along the shore of the river Motala ström but also under the water. Thanks to good conditions for preservation it is ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Arkeologi och identitet

Arkeologi och identitet

Bodil Petersson, Peter Skoglund (red.) | Arkeologi och identitet | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 53 | 2008

De nordiska länderna har blivit mångkulturella. Frågor som rör identitet diskuteras dagligen i många olika sammanhang. Identitet hänger samman med historia och kulturarvet används för att legitimera olika hållningar i den dagspolitiska debatten. Det finns inget självklart svar på ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Mesolitiska möten

Mesolitiska möten

Tom Carlsson | Mesolitiska möten. Strandvägen, en senmesolitisk boplats vid Motala ström | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 54 | 2007

Under åren 2000-2003 utfördes arkeologiska undersökningar på den mesolitiska boplatsen Strandvägen i Östra Mellansverige. Utgrävningarna företogs längs stranden av Motala ström, men även under vattnet och tack vare de goda bevaringsförhållandena för fynd och konstruktioner kan ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Back to the Origin

Back to the Origin

Lars Larsson, Ilga Zagorska (red.) | Back to the Origin. New Research in the Mesolithic-Neolithic Zvejnieki Cementery and Environment, North Latvia | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 52 | 2006

Zvejnieki is situated on Lake Burtnieki in northern Latvia. The site includes a Stone Age cemetery and two corresponding settlement sites. Excavations were directed by the archaeologist Dr. Francis Zagorskis in the 1960s and 1970s. The Zvejnieki cemetery is one of the largest in ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Tracking Wild Boar and Hunters

Tracking Wild Boar and Hunters

Ola Magnell | Tracking Wild Boar and Hunters. Osteology of Wild Boar in Mesolithic South Scandinavia | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 51 | 2006

Läs mer på skriftseriernas hemsida

En vit fläck på kartan

Påvel Nicklasson | En vit fläck på kartan. Norra Småland under bronsålder och järnålder | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 50 | 2005

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Vardagens landskap

Vardagens landskap

Peter Skoglund | Vardagens landskap. Lokala perspektiv på bronsålderns materiella kultur | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 49 | 2005

I avhandlingen diskuteras hur materiell kultur förändras när den inlemmas i lokala sammanhang. Diskussionen utgår från gravar, hällristningar och bronsföremål i Sydskandinavien under perioderna senneolitikum och bronsålder, 2350-500 f. Kr. En viktig utgångspunkt i avhandlingen är ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Continuity for Centuries

Continuity for Centuries

Lars Larsson (red.) | Continuity for Centuries. A Ceremonial Building and its Context at Uppåkra, Southern Sweden | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 48 | 2004

In 2001 an intensive excavation began within the central part of the large site at Uppakra, southernmost Sweden. This was not the first excavation of the site but the first in which the topsoil was removed within large trenches in order to record the relations between different types ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Positioning the Bronze Age in Social Theory and Research Context

Positioning the Bronze Age in Social Theory and Research Context

Anna Gröhn | Positioning the Bronze Age in Social Theory and Research Context | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 47 | 2004

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Embodied Rituals and Ritualized Bodies

Liv Nilsson Stutz | Embodied Rituals and Ritualized Bodies. Tracing Ritual Practices in Late Mesolithic Burials | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 46 | 2003

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Fler fynd i centrum

Fler fynd i centrum

Birgitta Hårdh (red.) | Fler fynd i centrum. Materialstudier i och kring Uppåkra | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 45 | 2003

I Fler fynd i centrum presenteras fjorton nya materialstudier från undersökningarna i Uppåkra. Kapitlen är skrivna på skandinaviska språk, engelska och tyska.

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Tingens och tankarnas landskap

Tingens och tankarnas landskap

Björn Nilsson | Tingens och tankarnas landskap. Försök i naturumgängets arkeologi med exempel ur Blekinges och Smålands förflutna | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 44 | 2003

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Decolonizing the Viking Age 1

Fredrik Svanberg | Decolonizing the Viking Age 1 | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 43 | 2003

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Skapa plats i landskapet

Skapa plats i landskapet

Magnus Andersson | Skapa plats i landskapet. Tidig- och mellanneolitiska samhällen utmed två västskånska dalgångar | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 42 | 2003

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Landskapsarkeologi och tidig medeltid

Landskapsarkeologi och tidig medeltid

Joakim Thomasson, Mats Anglert (red.) | Landskapsarkeologi och tidig medeltid. Några exempel från södra Sverige | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 41 | 2003

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Centrality - regionality

Centrality - regionality

Lars Larsson, Birgitta Hårdh (red.) | Centrality - regionality. The social structure of southern Sweden during the Iron Age | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 40 | 2003

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Central Places in the Migration and Merovingian Periods

Lars Larsson, Birgitta Hårdh (red.) | Central Places in the Migration and Merovingian Periods. Papers from the 52nd Sachsensymposium, Lund, August 2001 | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 39 | 2002

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Järnålderns Skåne

Järnålderns Skåne

Bertil Helgesson | Järnålderns Skåne. Samhälle, centra och regioner | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 38 | 2002

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Bilder av bronsålder

Joakim Goldhahn (red.) | Bilder av bronsålder. Ett seminarium om förhistorisk kommunikation. Rapport från ett seminarium på Vitlycke museum 19.e–22.e oktober 2000 | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 37 | 2002

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Uppåkra - centrum i analys och rapport

Uppåkra - centrum i analys och rapport

Lars Larsson (red.) | Uppåkra - centrum i analys och rapport | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 36 | 2001

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Strävsamma bönder och sturska stormän

Strävsamma bönder och sturska stormän

Påvel Nicklasson | Strävsamma bönder och sturska stormän. Stafsinge och Halland från bronsålder till medeltid | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 35 | 2001

År 1998 genomfördes stora arkeologiska undersökningar av Stafsinge fornlämning 116 utanför Falkenberg i mellersta Halland. Grävningarna var en del av förberedelserna för byggandet av Västkustbanan och bekostades av Banverket. Vid utgrävningarna påträffades omfattande och mycket ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Uppåkra - centrum och sammanhang

Uppåkra - centrum och sammanhang

Birgitta Hårdh (red.) | Uppåkra - centrum och sammanhang | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 34 | 2001

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Flinta i sydvästra Skåne

Bo Knarrström | Flinta i sydvästra Skåne. En diakron studie av råmaterial, produktion och funktion med fokus på boplatsteknologi och metalltida flintor. | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 33 | 2000

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Tilling Nature - Harvesting Culture. Exploring Images of the Human Being in the Transition to Agriculture.

Elisabeth Rudebeck | Tilling Nature - Harvesting Culture. Exploring Images of the Human Being in the Transition to Agriculture. | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 32 | 2000

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Tilling Nature – Harvesting Culture

Tilling Nature – Harvesting Culture

Elisabeth Rudebeck | Tilling Nature – Harvesting Culture. Exploring Images of the Human Being in the Transition to Agriculture | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 32 | 2000

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Form, Function & Context

Deborah Olausson, Helle Vandkilde (red.) | Form, Function & Context | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 31 | 2000

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Fynden i centrum

Fynden i centrum

Birgitta Hårdh (red.) | Fynden i centrum. Keramik, glas och metall från Uppåkra | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 30 | 1999

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Bebyggelsens mångfald

Lennart Carlie | Bebyggelsens mångfald. En studie av södra Hallands järnåldersgårdar baserad på arkeologiska och historiska källor | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 29 | 1999

Centrala platser, centrala frågor

Centrala platser, centrala frågor

Lars Larsson, Birgitta Hårdh (red.) | Centrala platser, centrala frågor. Samhällsstrukturen under järnåldern. En vänbok till Berta Stjernquist | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 28 | 1998

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Vendel period bracteates on Gotland

Märit Gaimster | Vendel period bracteates on Gotland. On the significance of Germanic art | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 27 | 1998

Vendel period bracteates on Gotland

Märit Gaimster | Vendel period bracteates on Gotland. On the significance of Germanic art | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 27 | 1998

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Från stormannagård till bondby

Mats G. Larsson | Från stormannagård till bondby. En studie av mellansvensk bebyggelseutveckling från äldre järnålder till medeltid | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 26 | 1997

Silver in the Viking Age

Silver in the Viking Age

Birgitta Hårdh | Silver in the Viking Age. A regional-economic study | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 25 | 1996

Läs mer på skriftseriernas hemsida

The earliest settlement of Scandinavia and its relationship with neighbouring areas

Lars Larsson (red.) | The earliest settlement of Scandinavia and its relationship with neighbouring areas | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 24 | 1996

Att kasta yxan i sjön

Per Karsten | Att kasta yxan i sjön. En studie över rituell tradition och förändring utifrån skånska neolitiska offerfynd | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 23 | 1994

På arkeologins bakgård

Anne Carlie | På arkeologins bakgård. En bebyggelsearkeologisk undersökning i norra Skånes inland baserad på synliga gravar | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 22 | 1994

Worldwide chronology of fifty-three prehistoric innovations

John Troeng | Worldwide chronology of fifty-three prehistoric innovations | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 21 | 1993

Regions and Reflections

Regions and Reflections

Kristina Jennbert, Lars Larsson, Petré Rolf, Wyszomirska-Werbart Bozena (red.) | Regions and Reflections. In honour of Märta Strömberg | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 20 | 1991

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Det skjulte kjønn

Tove Hjørungdal | Det skjulte kjønn. Patriarkal tradisjon og feministisk visjon i arkeologien belyst med fokus på en jernalderkonekst | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 19 | 1991

Runstenar och utlandsfärder

Mats G. Larsson | Runstenar och utlandsfärder. Aspekter på det senvikingatida samhället med utgångspunkt i de fasta fornlämningarna | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 18 | 1990

Ekonomisk stabilitet vid kusten

Boz̀ena Wyszomirska | Ekonomisk stabilitet vid kusten. Nymölla III. En tidigneolitisk bosättning med fångstekonomi i nordöstra Skåne | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 17 | 1988

Trade and exchange in prehistory

Birgitta Hårdh (red.) | Trade and exchange in prehistory. Studies in honour of Berta Stjernquist | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 16 | 1988

Profession med tradition

Elisabeth Herner | Profession med tradition. Teknisk-kvalitativ analys av den äldre bronsålderns spiralornamentik, dess central- och lokalproduktion | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 15 | 1987

Skånes gravfynd från äldre bronsålder som källa till studiet av social struktur

Inger Håkansson | Skånes gravfynd från äldre bronsålder som källa till studiet av social struktur | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 14 | 1985

Den urbana scenen

Anders Andrén | Den urbana scenen. Städer och samhälle i det medeltida Danmark | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 13 | 1985

Ageröd V

Lars Larsson | Ageröd V. An Atlantic bog site in central Scania | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 12 | 1983

Den skånska öresundskustens medeltid

Rikard Holmberg | Den skånska öresundskustens medeltid | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 11 | 1977

Studien zu einem Gräberfeld in Löderup

Märta Strömberg | Studien zu einem Gräberfeld in Löderup. Jungneolithikum bis römische Kaiserzeit. Grabsitte, Kontinuität, Sozialstruktur | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 10 | 1975

Die Megalithgräber von Hagestad

Märta Strömberg | Die Megalithgräber von Hagestad. Zur Problematik von Grabbauten und Grabriten | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 9 | 1971

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Beiträge zum Studium von bronzezeitlichen Siedlungen

Berta Stjernquist | Beiträge zum Studium von bronzezeitlichen Siedlungen. Mit beiträgen von J. Lepiksaar und H. Hjelmqvist | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 8 | 1969

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Der Dolmen Trollasten in St. Köpinge, Schonen

Märta Strömberg | Der Dolmen Trollasten in St. Köpinge, Schonen | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 7 | 1968

The bow

Gad Rausing | The bow. Some notes on its origin and development | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 6 | 1967

Medieval Tommarp

Egon Thun | Medieval Tommarp. Archaeological investigations 1959-1960 | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 5 | 1967

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Medieval Tommarp

Egon Thun | Medieval Tommarp. Archaeological investigations 1959-1960 | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 5 | 1967

Nordiska mynt före år 1000

Brita Malmer | Nordiska mynt före år 1000 | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 4 | 1966

Metodproblem inom järnålderns konsthistoria

Mats P. Malmer | Metodproblem inom järnålderns konsthistoria | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 3 | 1963

Jungneolithische Studien

Mats P. Malmer | Jungneolithische Studien | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 2 | 1962

Lunds domkyrka under romansk tid

Erik Cinthio | Lunds domkyrka under romansk tid | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 1 | 1957

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2024-05-23