Publikationer

Böcker (5 av 185 st)

Redaktörskap (5 av 103 st)

Artiklar (5 av 554 st)

Bokkapitel (5 av 675 st)

Förord (1 av 1 st)

Encyklopediartiklar (5 av 12 st)

Konferensbidrag (5 av 126 st)

Rapporter (5 av 91 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (1 av 1 st)

Recensioner (5 av 204 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 136 st)

Tidningsartiklar (5 av 32 st)

Övrigt (5 av 11 st)