Publikationer

Böcker (5 av 187 st)

Redaktörskap (5 av 103 st)

Artiklar (5 av 565 st)

Bokkapitel (5 av 679 st)

Förord (1 av 1 st)

Encyklopediartiklar (5 av 12 st)

Konferensbidrag (5 av 129 st)

Rapporter (5 av 95 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (1 av 1 st)

Recensioner (5 av 209 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 137 st)

Tidningsartiklar (5 av 32 st)

Övrigt (5 av 13 st)