lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Historisk arkeologi

GrundkurserGes termin
Historisk arkeologi: Grundkurs, 30 hp (ARKH21)vår 2020höst 2020
Fortsättningskurser
Historisk arkeologi: Fortsättningskurs, 30 hp (ARKH22)vår 2020
Kandidatkurser
Historisk arkeologi: Kandidatkurs, 30 hp (ARKH04)höst 2020
Masterkurser och kurser på avancerad nivå
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, 30 hp (ARKM22)vår 2020

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: