Person

Torbjörn Ahlström

Professor

  • Historisk osteologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post torbjorn.ahlstromark.luse

Telefon 046–222 79 46

Mobil 073–434 34 20

Rum LUX:A223

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag föddes 1965 i Hagfors, Värmland, där jag växte upp. Min grundutbildning påbörjades 1985 vid Stockholms universitet och min grundexamen omfattade historisk osteologi, arkeologi, geovetenskap samt evolutionär biologi. Jag disputerade 1994 i Stockholm på avhandlingen ”Landmark Morphometrics and Osteology”, som behandlade geometrisk morfometri inom biologisk antropologi. Som osteolog har jag varit verksam vid Statens historiska museum och Riksantikvarieämbetet. Jag har undervisat i ämnet alltsedan 1994, först vid Stockholms universitet och nu vid Lunds universitet. Som forskare har jag varit verksam vid Stockholms, Göteborgs och Lunds universitet, och som gästforskare vid Odense universitet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (4 st)

Artiklar (24 st)

Bokkapitel (18 st)

Konferensbidrag (10 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Administrativt

  • Suppleant, Lärarförslagsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna
Torbjörn Ahlström

Professor

  • Historisk osteologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post torbjorn.ahlstromark.luse

Telefon 046–222 79 46

Mobil 073–434 34 20

Rum LUX:A223

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03