Person

Doktorand

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post tony.bjorkark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag skrev ett lic.arbete 2005 med titeln "Skäran på bålet. Om den äldre järnålderns gravar i Skåne". Jag har både före och efter det främst arbetat med uppdragsarkeologi.
För närvarande skriver jag en artikel om gravseder och regionalitet i södra Östersjöområdet under perioden ca 150 BC - 170 AD. Det blir den avslutande delen till en sammanläggningsavhandling om gravmaterialet från äldre järnålder i Skåne och angränsande områden. Mina arbeten berör främst de kronologiska, lokala, regionala och socioekonomiska likheterna och skillnaderna, såväl inom som mellan regionerna. Merparten finns tillgängliga under mitt namn på Academia.edu.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Doktorand

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post tony.bjorkark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30