Person

Per Östborn

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Jag utbildade mig till fysiker vid Lunds Universitet och disputerade år 2003 vid avdelningen för matematisk fysik. Min huvudsakliga inriktning som forskare och lärare har varit kaos och komplexa system. Mer specifikt har min forskning handlat om synkronisering i stora nätverk av oscillatorer. Exempel på detta fenomen hittar man överallt: en teaterpublik som klappar i takt, eldflugor som blinkar i takt, hjärtceller som fyrar av elektriska pulser i takt så att hjärtat slår regelbundet, osv.

Min bakgrund har gett mig stor vana att formulera och analysera matematiska modeller för vitt skilda fenomen. Detta hoppas jag få nytta i projektet "Lateres Coctiles", som jag bedriver tillsammans med min barndomsvän Henrik Gerding. Min uppgift är att med hjälp av nätverksmodeller beskriva och förstå hur spridningen av det brända teglet som byggnadsmaterial gick till. Vår förhoppning är att resultaten ska bli mer generellt användbara i studiet av innovationsspridning inom arkeologi och historia.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (10 st)

Konferensbidrag (1 st)

Per Östborn

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia