lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag utbildade mig till fysiker vid Lunds Universitet och disputerade år 2003 vid avdelningen för matematisk fysik. Min huvudsakliga inriktning som forskare och lärare har varit kaos och komplexa system. Mer specifikt har min forskning handlat om synkronisering i stora nätverk av oscillatorer. Exempel på detta fenomen hittar man överallt: en teaterpublik som klappar i takt, eldflugor som blinkar i takt, hjärtceller som fyrar av elektriska pulser i takt så att hjärtat slår regelbundet, osv.

Min bakgrund har gett mig stor vana att formulera och analysera matematiska modeller för vitt skilda fenomen. Detta hoppas jag få nytta i projektet "Lateres Coctiles", som jag bedriver tillsammans med min barndomsvän Henrik Gerding. Min uppgift är att med hjälp av nätverksmodeller beskriva och förstå hur spridningen av det brända teglet som byggnadsmaterial gick till. Vår förhoppning är att resultaten ska bli mer generellt användbara i studiet av innovationsspridning inom arkeologi och historia.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (10 st)
Konferensbidrag (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Per Östborn

Forskare
Antikens kultur och samhällsliv
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post per.ostbornark.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30