Person

Professor emeritus

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post paavo.roosark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskning

Böcker (5 st)

Artiklar (10 st)

Bokkapitel (12 st)

Konferensbidrag (4 st)

Översättningar (1 st)

Recensioner (7 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (12 st)

Professor emeritus

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post paavo.roosark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30