Person

Lovisa Brännstedt

Forskare

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post lovisa.brannstedtklass.luse

Telefon 046–222 69 20

Rum LUX:A219

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är född 1983 och uppvuxen i Göteborg. År 2016 disputerade jag på avhandlingen Femina princeps. Livia's position in the Roman state, en studie av fundamenten till Livias position som Roms första kejsarinna. Avhandlingen belönades med Hainska pristet 2017. Efter att ha studerat hur maktpositioner skapas ville jag efter disputationen studera motsatsen: kvinnor som begår motståndshandlingar gentemot kejsarmakten, vilket ledde till forskningsprojektet Romerska kvinnor inför rätta, finansierat av Vetenskapsrådet, och till ett intresse för rättshistoria. År 2022 mottog jag Einar Hansens forskningspris för framstående humanistisk forskning.

Mitt nuvarande projekt Den besjälade naturen, finansierat av Riksbankens jubileumsfond, studerar omen och järtecken i Rom och genom det närmar jag mig större frågor om synen på naturen som ryms inom forskningsfältet Environmental humanities.

Jag är verksamhetsledare för Humtank och har tidigare varit gästforskare vid Durham University i Storbritannien.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Lovisa Brännstedt

Forskare

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post lovisa.brannstedtklass.luse

Telefon 046–222 69 20

Rum LUX:A219

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03