lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Artiklar (4 st)
Bokkapitel (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

John Ward

Amanuens
Antikens kultur och samhällsliv
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post john.wardklass.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30