lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är född (1980), uppvuxen och grundutbildad i Göteborg. Där studerade jag Antikens kultur och samhällsliv i kombination med grekiska och latin. Jag skrev min magisteruppsats 2009. Under 2010 blev jag antagen som doktorand i Antiken vid Lunds Universitet. Tillträdde gjorde jag i september 2010.

Jag har ett brett intresse för allt inom antiken då jag anser att det är den fusion som utgörs av den grekisk-romerska kontexterna i kombination med de historiska och arkeologiska metoderna som tillsammans ger ämnets dess fascinerande särart.

Mitt specialintresse är romersk politisk kultur, särskilt republikansk sådan. I min avhandling skriver jag om gråt och tårar i Rom, särskilt uppmärksammande manlig offentlig gråt under hundratalen omkring Kristi födelse. Mitt källmaterial består av latinska och grekiska texter. I framtida projekt hoppas jag att arbeta med ikonografi som relaterar till tårar och sorg.

Jag är också statsvetare med inriktning på offentlig förvaltning (Pol. Mag.)

Forskning

Om forskningen

I min avhandling skriver jag om gråt och tårar i Rom, särskilt uppmärksammande manlig offentlig gråt under hundratalen omkring Kristi födelse. Mitt källmaterial består av latinska och grekiska texter. I framtida projekt hoppas jag att arbeta med ikonografi som relaterar till tårar och sorg.

I nära anknytning till mitt avhandlingsämne har jag också ett intresse för humor och parodi inom antik litteratur.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Johan Vekselius

Forskare
Antikens kultur och samhällsliv
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post johan.vekseliusark.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk