lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Den tredje uppgiften möter det tredje språket – en metodutveckling av arkeologins bildbruk utifrån exemplet Skånes järnålder
Avhandlingen avser dels att tvärvetenskapligt undersöka och diskutera förutsättningarna för arkeologisk bildkommunikation samt att utveckla ett lexivisuellt bildkompendium riktad till en intresserad allmänhet och arkeologistudenter. Viktiga underliggande frågor i avhandlingsarbetet är t ex: Hur har arkeologisk information kring Skånes järnålder tidigare visualiserats i trycksaker?

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Jerry Rosengren

Doktorand
Arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post jerry.rosengrenluhm.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk