lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag har magisterexamen i arkeologi och historisk osteologi vid Lunds Universitet. Sedan 2002 har jag jobbat som arkeolog och osteolog med utgrävningar och analys/efterbearbetning samt forskning på olika typer av lämningar från tidig jägarstenålder till 1900-tal.

Syftet med min avhandling är att genom ett bioarkeologiskt perspektiv ge en bild av järnålderssamhället på Öland. Jag studerar gravar både osteologiskt och via isotopanalyser och väger samman dessa resultat med arkeologiska aspekter på samma gravar. Mitt fokus ligger på diet, demografi och migration under järnålder. Med bas i osteologin kan jag utgå från individerna och beskriva såväl enskilda levnadsöden som samhället i sig vilket sammantaget med isotopanalyser och arkeologi ger ett unikt bioarkeologiskt perspektiv.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (1 st)
Rapporter (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Helene Wilhelmson

Forskare
Historisk osteologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post helene.wilhelmsonark.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30