lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (12 st)
Konferensbidrag (14 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Giacomo Landeschi

Forskare
Arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Forskningsingenjör
Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post giacomo.landeschiark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (forskare)
Helgonabacken 12, Lund (forskningsingenjör)

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (forskare)
Box 201, 221 00 Lund (forskningsingenjör)

Internpost hämtställe
30 (forskare)
20 (forskningsingenjör)