Person

bjorn.wallebomark.luse | 2015-09-15
Björn Wallebom

Doktorand

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post bjorn.wallebomark.luse

Telefon 010–480 82 62

Mobil 076–128 42 62

Rum LUX:A231

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag arbetar som arkeolog och projektledare vid Statens historiska museers arkeologiska uppdragsverksamhet, Arkeologerna. Parallellt med mitt arbete bedriver jag forskarstudier som doktorand i arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens historia.

Min fackkompetens i arkeologi är inriktad på förhistoria med specialintresse för sydskandinavisk stenålder och litisk teknologi. Som fältarkeolog började jag med undersökningen av det omfattande mellan- och senmesolitiska boplatskomplexet Tågerup utanför Landskrona inför ombyggnaden av Västkustbanan 1998. Därefter har jag grävt flera lokaler av såväl senpaleolitiskt, mesolitiskt och neolitiskt datum liksom senare tiders lämningar.

Vid sidan av arbetet som arkeolog har jag även varit verksam som vetenskaplig illustratör, med uppdragsgivare både i Sverige och utomlands (se exempel nedan under "övriga uppdrag och meriter").

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (12 st)

Rapporter (8 st)

Recensioner (3 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (5 st)

Övriga uppdrag och meriter

Som illustratör har jag illustrerat böcker, artiklar och tidskrifter med såväl nationell som internationell spridning. Jag har även bidragit med illustrationer till ett flertal utställningar. Det har framförallt handlat om vetenskaplig dokumentation av arkeologiskt fyndmaterial, föremålsillustrationer, men även rekonstruktioner, miljöbilder, planer och tekniska ritningar. Några exempel kan beskådas i bifogat dokument.

Björn Wallebom

Doktorand

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post bjorn.wallebomark.luse

Telefon 010–480 82 62

Mobil 076–128 42 62

Rum LUX:A231

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03