lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Arkeologi är både praktik och teori, och båda delarna intresserar mig. Eller bättre uttryckt, jag anser att kombinationen av de båda är det som gör arkeologin så intressant. Jag har arbetat inom uppdragsarkeologin i Skåne under många år och har bland annat intresserat mig för den arkeologiska praktiken och hur vi skapar arkeologisk kunskap. Detta har exempelvis lett till engagemang i undersökningarna i Çatalhöyük i Turkiet där man uttalat arbetar med en reflexiv metodik och ett försök att ett införa ett liknande förhållningssätt i Citytunnelprojektet i Malmö i början av 2000-talet.
Jag har nyligen disputerat med avhandlingen ”Med kärret som källa – om begreppen offer och ritual inom arkeologin”, som ett resultat av medverkan i projektet "Vägar till Midgård". Även i detta arbete har jag fokuserat på det arkeologiska tolkningsarbetet, genom att diskutera våra förutsättningar för att förstå gångna samhällen genom våra nutida teoretiska verktyg och det fragmenterade källmaterialet.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Åsa Berggren

Universitetslektor
Arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post asa.berggrenark.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30