Person

Åsa Berggren

Universitetslektor

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post asa.berggrenark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag har arbetat inom uppdragsarkeologin i Skåne under många år och disputerade 2010 vid Lunds universitet där jag även genomgick studier i arkeologi på grundnivå 1992-1995.

Jag har främst varit inriktad på neolitiska lämningar, t.ex. våtmarksdeponeringar. Min teoretiska inriktning är handlingsteori, ritualteori och teorier om material kultur. Jag är intresserad av kopplingen mellan teori och praktik samt metodutveckling inom fältpraktik, t.ex. av digital praktik, med fokus på hur de digitala metoderna påverkar kunskapsprocessen.

Jag har medverkat i forskningsprojekt i Turkiet och på Cypern.

Jag sitter jag i styrelsen för Svenska Arkeologiska Samfundet. Jag är också med i nätverket Arkwork, en COST-action (European Cooperation in Science and Technology) som Management Committee member för Sverige.

Jag undervisar på kurser om stenålder, teori och praktik. Jag har även hand om fältkurser samt handledning av uppsatser på fortsättningskurs och masterkurs.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Åsa Berggren

Universitetslektor

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post asa.berggrenark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30