Person

Anna-Stina Ekedahl

Doktorand

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post anna-stina.ekedahlklass.luse

Mobil 076–822 04 36

Rum LUX:A231

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är född i Lund 1932. Efter att ha avslutat mitt yrkesliv som biologi- och geografilärare i Helsingborg började jag läsa bl a latin, grekiska och AKS i Lund och överförde mitt medicinska och sociala nutidsintresse till antikens kvinnor och barn. Mina forskningsstudier - påbörjade ht 2011 - syftar till en licentiatexamen.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Anna-Stina Ekedahl

Doktorand

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post anna-stina.ekedahlklass.luse

Mobil 076–822 04 36

Rum LUX:A231

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30