Person

Doktorand

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post andreas.nilssonark.luse

Telefon 046–222 30 88

Mobil 076–317 00 84

Rum LUX:A112

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag har haft intresse för arkeologi redan sedan barnsben. Som liten fascinerades jag av forntiden och hade förmånen att ha en familj som delade mitt intresse. Det dröjde dock tills 2004 innan jag började studera historia. Efter tre terminer på Historiska institutionen i Lund, höstterminen 2005 började jag studera på institutionen för arkeologi och antikens historia och har sedan blivit kvar där genom olika projekt. Jag har sedan min examen 2008 arbetat som både exploateringsarkeolog och förmedlingsarkeolog. Sedan hösten 2011 arbetar jag som doktorand på institutionen för arkeologi och antikens historia. Min forskning är inriktad på hantverk och hantverkare med tyngdpunkt på bronsålder och bronshantverk. Jag har även djupare intresse för brytpunkten mellan vikingatid och medeltid med fokus på Skåne.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mitt projekt handlar om att finna kommunikationsleder och fastställa hur informationsflödet om bronsteknik har rört sig i det yngre bronsålderssamhället i Sydskandinavien. Utifrån teorin att vattenvägarna har varit den tidens motorvägar undersöker jag ett antal områden i Danmark, Skåne, Halland och Småland. Genom experimentell arkeologi och artefaktanalyser försöker jag ta reda på hur information om metallhantverk, mode och vad dessa informationsflöden betydde för de lokala hantverkarna och för samhället i stort under yngre bronsålder i Sydskandinavien.

Doktorand

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post andreas.nilssonark.luse

Telefon 046–222 30 88

Mobil 076–317 00 84

Rum LUX:A112

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30