lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Adele Persson

Ekonom, inköpssamordnare
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post adele.perssonark.luse

Telefon 046–222 79 98

Rum LUX:A109

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30