Kurs

Kursen ARKD05 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: ARKD05
Engelsk titel: Archaeology: Time Travel and Archaeological Sites
Högskolepoäng: 15

Kurstillfälle: höstterminen 2011
Ort: Helsingborg
Studiesätt: halvfart, eftermiddagstid
Kursperiod: 2011-08-29 – 2012-01-15
Anmälningskod: LU-30131
Behörighet: Grundläggande samt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1)

Beskrivning

Kursen ger grundläggande kunskaper i hur ämnet arkeologi hanteras inom turistnäringen i Sverige och världen. Kursen inleds med en genomgång av i vilka olika skepnader arkeologiämnet kommuniceras idag i tidsresans form. Exempel ges på såväl reella som virtuella rekonstruktioner och på olika tekniker som idag används i återskapandet av det förflutna: Virtual Reality, Augmented Reality och olika former för mobil teknologi. Därefter ges exempel på olika perspektiv på kommunikation i form av guidade turer och visningar på arkeologiska platser och i museer, och på hur fackkunskap, popularisering och dramatisering samverkar. Kursen inkluderar exkursioner och stadsvandringar till arkeologiska platser och museer i Skåne och på Själland. Kursen riktar sig till alla som intresserar sig för hur arkeologi och historia upplevs och presenteras, exempelvis studerande inom tourism management, lärarstuderande, allmänt intresserade, anställda vid museer, frilansande guider eller småföretagare i turismbranschen.

Ingående delar

  • Skriftlig inlämningsuppgift, 5 hp
  • Skriftlig inlämningsuppgift, 5 hp
  • Skriftlig och muntlig redovisning, 5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-15