18

nov

Ärkebiskopsgårdar

18 november 2024 13:15 till 17:00 Seminarium

Mån 18 nov, Ärkebiskopsgårdar (LUX B336 och hybrid)

13.15-15.00: Øivind Lunde, tid. Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Trondheim, ”Ekebispegården ved Nidarosdomen i Trondheim – erkebiskopers och lensherrers residenser forkledd som miliært Arsenal fra 1708” 

15.00-15.15: Paus

15.15–16.00: Andreas Manhag, Historisk museet, Lunds universitet: ”Lundagårds äldre och yngre ärkebiskopspalats – arkitektoniske nymodigheter vid 1400-talets nordiska biskopsgårdar” 

16.00–16.45: Gertie Erksson & Gunilla Gardelin, Kulturen i Lund/ Inst f arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, ”Curia Lundensis – en arkeologisk tolkning”  

16.45-17.00: Avrundning

Om händelsen:

18 november 2024 13:15 till 17:00

Plats:
LUX B336 och hybrid

Kontakt:
jes.wienbergark.luse

Spara händelsen till din kalender