Pågåendeavhandlinsarbeten i medeltidsarkeologi/ historisk arkeologi

Mattias Karlsson: "Altare och reliker i Lunds stift"

Jan Kockum: "Klostret inom och utanför murarna"

Anders Håkansson: "Byar och landskap i Halland under äldre medeltid"

Sian Anthony: "Life and death in the modern cemetery"

Sofia Andersson: "Gränstänkande i ett sjölandskap. Exempel från Vänerområdet"

Lena Beronius Jörpeland: "Landskapets noder - Lunda i ett långtidsperspektiv"

Mathias Bäck: "Echoes from a Distant Shore - the archaeology of remotion. Regional and interregional interaction in Mälar Valley ca 700-980"

Maria Domeij Lundborg: "Den skandinaviska djurornamentikens innebörder. Bildspråk och samhällsideologi ca 250-1150 e Kr"

Marie Holmström : "Kloster och stat. En analys av de svenska klostrens framväxt och roll i den medeltida statsbildningsprocessen"  

Gunilla Malm: "Domkyrkobygget i Uppsala"

Anders Ohlsson: "Godset, adeln och det feodala samhället. Egendomar, bebyggelsestrukturer och sociala relationer i Skåne 600-1400"

Anna Petersén: "Konsten att flyta ovenpå. En historisk arkeologisk metodstudie rörande status, makt och materialitet med utgångspunkt i Erkebispegården i Trondheim 1100-1700"

Kerstin Söderlund: "Stockholm Slott och stad"

Joakim Thomasson: "Urban byggnadskultur och det medeltida borgerskapets framväxt - en studie av byggnadskulturen i de östdanska städerna 1000-1700"