Pågående avhandlingsarbeten i historisk arkeologi

Lena Strid: "Parchment production in medieval Scandinavia"

Robert Bergman Carter: "När röken lättar"

Gertie Eriksson: "Det tidiga Lund och omlandet"

Erik Johansson: "Det keramiska husgerådets förändring under tidig skandinavisk högmedeltid, ca 1150 - 1250"

Sara Williamsson: "Att skapa en plats - torpetableringar i Brönnestads socken ca 1650 - 1943"

Sofia Andersson: "Gränstänkande i ett sjölandskap. Exempel från Vänerområdet"

Lena Beronius Jörpeland: "Landskapets noder - Lunda i ett långtidsperspektiv"

Mathias Bäck: "Echoes from a Distant Shore - the archaeology of remotion. Regional and interregional interaction in Mälar Valley ca 700-980"

Maria Domeij Lundborg: "Den skandinaviska djurornamentikens innebörder. Bildspråk och samhällsideologi ca 250-1150 e Kr"

Gunilla Malm: "Domkyrkobygget i Uppsala"

Anders Ohlsson: "Godset, adeln och det feodala samhället. Egendomar, bebyggelsestrukturer och sociala relationer i Skåne 600-1400"

Anna Petersén: "Konsten att flyta ovenpå. En historisk arkeologisk metodstudie rörande status, makt och materialitet med utgångspunkt i Erkebispegården i Trondheim 1100-1700"

Kerstin Söderlund: "Stockholm Slott och stad"

Joakim Thomasson: "Urban byggnadskultur och det medeltida borgerskapets framväxt - en studie av byggnadskulturen i de östdanska städerna 1000-1700"

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2022-03-08