Pågående avhandlingsarbeten i Arkeologi

Johan Sterner: "Neandertals and Fire: Habitual or opportunistic users?A contextual approach to assess ancient fire traces from Western Europe and their implications on the role of fire during the Middle Palaeolithic "

Ingrid Bergenstråhle: "Skateholm, a late meolithic settlement in southern Scania. A study of human choice" Andreas Nilsson: "Bronzecrafting in southern Scandinavia during the Late Bronze Age"

Tony Björk: "De dödas kärl (romersk järnålder)" Susan Hydén: "Fragment av liv och död - bergartsföremål från den tidigneolitiska begravningsplatsen Almhov"

Jerry Rosengren: "Den tredje uppgiften möter det tredje språket, Bildbruk utidfrån exemplet Skånes järnålder"

Daniel Serra: "Vikingatidens matkultur"

Arne Sjöström: "Rumslig organisation av boplatser under mellersta mesolitikum"

Louise Ströbeck: "Engendering the Roman Iron Age and society in southeast Scandinavia 0-400"

Håkan Aspeborg: "The making of a central place: Agents, settlements and landscape around Uppåkra"

Paola Derudas: "Documenting, Interpreting, Publishing and Re-using"

Greer Jarrett: "Mapping Midgard. Reconstructing Mental Geographies of Viking Age Seafarers"

Andreas Svensson: "Vid städ och ur degel - centraliserat flermetallsmide och decentraliserad multimetallitet i Skandinaviens tidigurbana samhälle"

Björn Wallebom: "Det neolitiska manifestet: samhällsformation i sydvästra Skåne under fjärde årtusendet f. Kr"

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2022-03-08