Pågående avhandlingsarbeten i Arkeologi

Johan Sterner: "Neandertals and Fire: Habitual or opportunistic users?A contextual approach to assess ancient fire traces from Western Europe and their implications on the role of fire during the Middle Palaeolithic "

Ingrid Bergenstråhle: "Skateholm, a late meolithic settlement in southern Scania. A study of human choice"

Andreas Nilsson: "Bronzecrafting in southern Scandinavia during the Late Bronze Age"

Tony Björk: "De dödas kärl (romersk järnålder)"

Susan Hydén: "Fragment av liv och död - bergartsföremål från den tidigneolitiska begravningsplatsen Almhov"

Mikael Larsson: "Agrara och ekologiska perspektiv på Uppåkras uppgång och fall"

Björn Wallebom: "Det neolitiska manifestet. Samhällsformation i sydvästra Skåne under fjärde årtusendet fKr"

Jerry Rosengren: "Den tredje uppgiften möter det tredje språket, Bildbruk utidfrån exemplet Skånes järnålder"

Daniel Serra: "Vikingatidens matkultur"

Arne Sjöström: "Rumslig organisation av boplatser under mellersta mesolitikum"

Louise Ströbeck: "Engendering the Roman Iron Age and society in southeast Scandinavia 0-400"

Katarina Botwid: "Split vision - to see beyond the sherd"